Η Εταιρεία


Η ISTConsultants είναι μια από τις πιο δυναμικές εταιρείες συμβούλων στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής.

Ιδρύθηκε το 2007 από τον Γεώργιο Κατάκαλο.